Z HISTÓRIE KÚPEĽOV PIEŠŤANY

V kúpeľoch Piešťany, pôvodne nazývané Pescan, boli nájdené kosti pravekých zvierat a stopy osídlenia pravekým človekom, ktoré svedčia o tom, že ich do údolia prilákali horúce pramene. Jedným zo vzácnych nálezov je malá soška v tvare ženy z mamutieho skla známa ako Moravianska Venuša, ktorej vek vedci odhadujú na 22 860 rokov. Prvá písomná zmienka o meste Piešťany pochádza z roku 1113. Sláva kúpeľov sa však začala rodiť až v druhej polovici 17. storočia. Prvý kúpeľný dom bol postavený v roku 1822. V 20. storočí tu vyrástli aj hotely Thermia Palace , Pro Patria a hotel Excelsior.